تمرين تكنيك ها

تكنيك هاي فرزندپروري ٢ ( تمرين تكنيك ها) عنوان احتمالي كتابي است كه وعده ان را در مقدمه كتاب تكنيك هاي فرزندپروري داده بودم. حال كه كتاب تكنيك هاي فرزندپروري به چاپ سوم رسيده و برخي به عنوان مربي يا برخي مشاوران عزيز در كلينيك هايشان به اموزش اين تكنيك ها مشغولند، بر خود وظيفه دانستم كه كتاب وعده داده شده را هر چه سريعتر اماده و روانه بازار كنم.
هدف از انتشار كتاب تكنيك هاي فرزندپروري ٢ ( تمرين تكنيك ها) عبارت است از :
١- ارايه امكاني براي تمرين بيشتر توسط خوانندگان
٢- اموزش روش تدريس و تامين محتواي اموزشي براي مربيان و مشاوراني كه به اموزش تكنيك هاي فرزندپروري مشغولند.
٣- به عنوان بخشي از برنامه اموزش مهارت هاي مشاوره به مشاوران در اموزشكده مهارت هاي مشاوره باران.

كتاب مجموعه اي است از نزديك به ١٠٠ تمرين، مشابه تمرينهايي كه در ” تمرين تكنيك ها ” مي خوانيد، با سوالات چهارجوابي و تشريحي.

اگر مايل هستيد با حل تمرينها، تكنيك هاي فرزندپروري را بيشتر بياموزيد،
به توصيه هاي زير توجه كنيد:
١- تمرين ها را پرينت كرده، بر روي كاغذ و در شرايط راحت بخوانيد.
٢- يكبار تمرين ها را به ترتيب شماره انها داستان وار از ابتدا تا اخرين شماره منتشر شده بخوانيد.
٣- پس از خواندن هر تمرين، به سوالات مربوطه سري بزنيد و در مورد جواب هاي احتمالي فكر كنيد. لزومي به پاسخ به همه سوالات در همه تمرين ها نيست. برخي سوالات در تمرين هاي بعد جواب داده شده اند.
٤- وقتي تا اخرين تمرين منتشر شده خوانده شد، به سراغ تمرين شماره يك رفته، به سوالاتي جواب دهيد كه برايتان تفكر برنگيزند، در مورد جواب انها مشكوكيد يا مايليد پاسخ خودتان را با ديگران به اشتراك گذاريد. نيازي به رعايت ترتيب در اين مرحله نيست. اگر سوالي از تمرين ديگري برايتان جالب بود، به ان پاسخ دهيد.
٥- در صورت امكان تمرين ها را با دوست يا دوستانتان حل كنيد. در مورد سوالها، متن تمرين، جواب هاي خودتان مباحثه كنيد. حالت هاي مختلف را در نظر بگيريد، بخصوص موارد مشابهي كه به زندگي خودتان مربوط است.

اگر مايل هستيد تكنيك هاي فرزندپروري را به نحوي بياموزيد كه بتوانيد به عنوان مربي اموزش اين مهارت، با يا بدون كسب درامد، با يا بدون تحصيلات در حوزه روانشناسي، ان را به ديگران بياموزيد، توصيه مي كنم علاوه بر مطالعه دقيق كتاب و تمرين تكنيك ها، با اموزشكده اينترنتي مهارت هاي مشاوره باران نيز تماس گرفته، به عنوان هنرجوي اموزشكده ثبت نام كنيد تا نحوه اموزش اين مهارت را بهتر اموخته، از گواهي پايان دوره نيز برخوردار گرديد. تحصيل در اموزشكده رايگان است.

انچه در ذيل عنوان “تمرين تكنيك ها” در بخش موضوعات مي خوانيد بخشي از پيش نويس اين كتاب است كه جهت نقد و نظر دوستان منتشر شده است.

اگر مشاور/ مربي اموزش تكنيك ها يا پدر و مادري هستيد كه مايليد تكنيك ها را بيشتر بياموزيد، به سوال تمرين ها در قسمت ديدگاه در ذيل همان تمرين پاسخ دهيد و در بحث با سايرين شركت كنيد.

پيشاپيش از همكاري شما متشكرم.
سعيد جهانشاهي فرد