تمرين تكنيك ها ٣٢؛ گروه ايميلي فرزندپروري؛ چگونه تمرين كنيم ؟

مرتضي: سلام به اعضاء گروه. من مرتضي هستم. تازه به جمع شما امده ام. چند جلسه اي خصوصي با عليرضا داشته ام. عليرضا به من توصيه كرد كه در اين گروه عضو بشوم چون اينجا مي توانم به جواب برخي سوالهايم برسم. مي خواستم بپرسم چه توصيه اي به من به عنوان يك تازه كار براي تمرين كردن تكنيك ها داريد. من چند بار كتاب تكنيك هاي فرزندپروري را خوانده ام اما در عمل استفاده از تكنيك ها مشكل است. ممنون مي شوم به سوالم جواب دهيد.

محمدصالح: سلام و خير مقدم به مرتضاي عزيز. من محمدصالح هستم. اين هفته من مديرگروه هستم. قوانين گروه را برايتان مي فرستم و ممنون مي شوم انها را رعايت كنيد. لازم استچند نكته را در اينجا بيان كنم.
الف- ما توي اين گروه دور هم جمع شديم تا ١- سوالاتمون رو در خصوص بازي فرزندپروري طرح كنيم و بهم جواب بدهيم، ٢- تجربيات مون رو در اختيار هم قرار بدهيم و ٣- در حين مكالمه، تكنيك هاي فرزندپروري را تمرين كنيم.
ب- هر هفته يك نفر به عنوان مدير، مسئول گروه خواهد بود. مديرگروه وظيفه دارد در صورت بروز خطايي، تذكر دهد. و همچنين مديرگروه وظيفه دارد مطالب گروه را براي انتشار توي سايت مرتب و اماده كند. به همين دليل از نوشتن مطالبي كه مربوط دانسته نمي شوند و فكر مي كنيد احتمالا در صورت ويرايش براي انتشار در سايت خانواده ايران، حذف خواهند شد، پرهيز كنيد.
ج- همه افراد با اسم كوچك خودشون را معرفي مي كنند. اغلب اسم ها، اسم مستعار هستند. همه با هم برابرند. يعني به محتواي نوشته توجه خواهيم كرد نه به مدرك تحصيلي، سابقه كار با تكنيك ها، مربي بودن يا نبودن نويسنده. همه سوال ها جواب ها و همه تجربيات ارزشمند هستند. اينجا افراد را رتبه بندي نمي كنيم.
به جمع ما خوش امديد.

نادر: فكر كنم بايد بحث قبلي را ببنديم و ضمن خير مقدم به عضو جديد گروه، به سوال ايشون بپردازيم. تجربه من هم از ابتداي اشنايي با تكنيك هاي فرزندپروري همينه. وقتي كتاب را خريدم، سريع ان را يكبار خواندم اما انگار موقع استفاده عملي از تكنيك ها، چيزي به ذهنم خطور نمي كرد. احساس بدي بود. كتاب ساده بود و ساده نوشته شده بود اما من ياد نمي گرفتم. دفعه دوم كه كتاب را شروع كردم توجه بيشتري به مقدمه كتاب كردم و توصيه هايي كه در مقدمه براي يادگرفتن بهتر تكنيك ها ذكر شده بود را بكار بردم. به نظرم بدون مربي و شركت در گروه، يعني بدون كمك ديگران، مسلط شدن به تكنيك ها و بكار بردن “هنر گفتگو براي تغيير” در زندگي مشكل است. البته تجربه هايي هم دارم كه بعدا ذكر مي كنم. فعلا با يك اين جمله نوشته ام را تمام مي كنم. ” كار خوبي كرديد كه در گروه عضو شديد. ”

منصوره: سلام، چون اخيرا براي بار دوم به من تذكر داده شد كه حاشيه روي ممنوع است، ضمن گفتن يك خيرمقدم ساده كه خودش تكنيك مهمي است، مي روم به سراغ اصل موضوع. توصيه اي كه من از مربي ام گرفتم تمرين وايبري بود. چون سريع با موبايل مي نوشتم اين روش برام عملي بود. اگر شما دستت توي نوشتن تند نيست، بي خيال اين روش شويد. كاري كه من مي كنم اينطوريه كه با دوستم ( البته بعدا بيشتر با شوهرم تمرين كردم) شروع كرديم به پيامك به هم دادن. سوژه پيدا مي كرديم و بهم پيامك مي داديم. از مهماني اخير گرفته تا معناي مرگ و نقش ان در زندگي. هر جا از تكنيكي استفاده مي كرديم بايد اسم اون تكنيك رو بنويسيم. مثلا من توي پيامك مي نوشتم ” خيرمقدم” و داخل پرانتز مي نوشتم ( تشويق توصيفي) و دوستم هم به همين شكل. كم كم پرانتز ها رو حذف كرديم و به جاي نوشتن اسم كامل تكنيك، مخفف اون رو مي نوشتيم كه خيلي باحال و ساده تر شد. مثلا به جاي تشويق توصيفي مي نوشتيم ت ت . همين. بعد اينطوري بود كه روز بعد پيامك هاي همديگر را مرور مي كرديم و هركي تعداد بيشتري تكنيك بكار برده بود برنده مي شد. كم كم بازي جالب تر شد. مثلا اگر من تكنيك مي زدم، يك امتياز داشتم، و اگر او تكنيكي مي زد اما اسم تكنيك رو نمي نوشت، و من به جاي او، اسم تكنيك رو مي نوشتم،( يعني اسم تكنيكي رو كه او بكار برده بود رو من ياداوري مي كردم و مي نوشتم، ) اونوقت من دو امتياز داشتم. اخيرا هم يك قانون ديگه به بازي مون اضافه كرديم. اينطوري كه : اون تكنيكي كه كمتر از همه در اون روز بكار رفته بود، سه امتياز داشت. با اين كار سعي مي كرديم تكنيك هايي رو استفاده كنيم كه كمتر رايج هستند.
من استفاده خوبي از اين شيوه تمرين كردم. هنوز هم با دوستم تماس دارم و تمرين مي كنيم. ديروز براش نوشتم: ناهار چي درست كردي؟ و او جواب داد: كنجكاوي مي كني يا نمي دوني چي درست كني!؟ وض . شايد بگين خيلي موضوع مهمي نيست كه او اين تكنيك رو بكار برد يا نه، اما به من كمك كرد كه اون تكنيك برايم ياداوري بشوه و ان را همان روز روي دخترم سومم هم بكار ببرم. واي چقدر نوشتم، دستم درد گرفت. ب ا ، تا تجربه هاي بعد، خدانگهدار.

نگار: سلام. ممنون از منصوره كه تجربه اش رو در اختيار ما گذاشت و خيرمقدم به عضو جديد گروه، مرتضاي عزيز. من هم اوايل حس و حال مرتضي را داشتم. اوايل فكر مي كردم همه يادگرفته اند بجز من. فكر مي كردم شايد من مشكلي دارم.
من هم تجربه اي مشابه تجربه منصوره رو بكار مي برم اما نه وايبري و پيامكي. من اين كار را با شوهرم انجام مي دهم. روي كاغذ معمولي. در واقع ما يك دفتر سفيد معمولي رو به اين كار اختصاص داديم. بعد در مورد موضوعات مختلفي كه برامون مهمه توي اون دفتر مي نويسيم. هر كدام مي نويسد و ان ديگري در زير ان جواب مي دهد. سعي مي كنيم در مكالمه مان از تكنيك ها استفاده كنيم. خيلي از موارد اختلاف مان را از اين طريق با هم حل مي كنيم. يعني اينطوري راحت تر حل مي شود. چون با نوشتن و دوباره خواندن انچه نوشته ايم كمتر حرفي نامربوط مي زنيم و چون دفتر براي تمرين تكنيك هاست، بيشتر از تكنيك ها استفاده كرده، و البته كمتر خطا مي كنيم. يادم هست يك روز كه از مهماني برگشته بوديم، از دست شوهرم بشدت عصباني بودم. براي اينكه دعوا درست نشود و حرف نامربوطي نزنم، ترجيح داده توي دفتر بنويسم اما هرچه گشتم دفتر را پيدا نكردم. داشتم دنبال دفتر مي گشتم كه شوهرم را ديدم كه ته اتاق خواب نشسته و دارد در دفتر مي نويسد. اون موقع فهميدم كه او هم انگار ناراحت است و ترجيح داده حرفش را در دفتر بنويسد. اگر قرار بود به من چيزي بگويد حتما دعوا مي كرديم. وقتي بعدا نوشته اش را در دفتر خواندم، متوجه شدم كه واقعا او موضوع را طور ديگري برداشت كرده و به شدت دلخور بود. من هم نوشته ام را با همدردي و تشويق شروع كردم و در اخر گلايه ام را در قالب بيان قانون نوشتم. اين خاطره را هيچوقت فراموش نمي كنم.

عليرضا: تجربيات جالبي نقل شد. من اسم اولي را تمرين پيامكي و دومي را تمرين دفتري مي گذارم و مي خواهم روش سومي را پيشنهاد كنم به نام “تمرين پلكاني” . اينطور كه با “يك تكنيك در روز” شروع كنيم. يعني به خودمان قول بدهيم كه در روز اول يك تكنيك را در موقعيتي مناسب بكار ببريم. اگاهانه و به عمد. روز بعد دو تكنيك را در هر روز بكار ببريم. دو تكنيك متفاوت را، هر كدام يك بار. روز سوم سه تكنيك، و الي اخر تا اخر هفته، كه بشود هفت تكنيك در روز. از هفته دوم به بعد همان هفت تكنيك را بكار ببريم اما مكرر. هر چند بار كه ممكن است و پيش مي ايد. همين هفت تكنيك را تا اخر ماه مكرر تمرين كنيم. براي ماه دوم علاوه بر اين هفت تكنيك، هر ماه سه تكنيك به انها اضافه مي كنيم. يعني در ماه دوم ١٠ تكنيك را مكرر بكار برده و تمرين كرده ايم. ماه سوم سه تكنيك ديگر به ان اضافه مي كنيم و الي اخر. برخي از دوستان جدولي تهيه كرده اند از اسامي در ستون عمودي و تاريخ در سطر اول افقي. هفت تكنيك اول را در هفت رديف اول نوشته و اخر هر شب با ضربدر يا نوشتن تعداد دفعات، تكنيك بكار رفته در ان روز را مشخص مي كنند. برخي تكنيك ها مهمتر و كاربردي ترند. توصيه من استفاده از اين هفت تكنيك در هفته اول است: توجه ساده، بي توجهي ساده، توجه منفي، تشويق توصيفي، بيان احساس، همدردي و وضوح. البته هر كس مي تواند بسته به نياز و اولويتش، تكنيك هاي مختلف را در ليست قرار دهد و زودتر يا ديرتر تمرين كند. اهميت اين روش در انتخاب يك تكنيك، تمرين و تسلط بر ان و رفتن به سراغ تكنيك بعدي، يعني افزايش تكنيك هاي اموخته شده به صورت پلكاني است. به همين دليل مي توان سرعت تمرين و نوع تكنيك ها را متناسب نياز تغيير داد.

ساحره: من شيوه پيشنهادي عليرضا را در چندين ماه بكار بردم. بيشتر براي سه ماه اول جالب بود. بعد تعداد زيادي از تكنيك ها مكرر استفاده مي شد و برخي فراموش مي شدند. به همين دليل اين روش را به شكل ديگري از ماه سوم به بعد تغيير دادم. اينطور كه اسامي همه تكنيك ها را روي كاغذي كه به شكل گل در اورده و نقاشي كرده بودم نوشتم. هر تكنيك روي يك گل كاغذي كوچك. بعد انها را با اهنرباهاي مخصوص به در يخچال چسباندم. همه انها در سمت راست در يخچال رديف شده اند. از صبح كه شروع مي كنم، هر تكنيكي كه تا ان موقع بكار برده ام را از سمت راست برداشته و در سمت چپ قرار مي دهم. خيلي از تكنيك ها مثل بيان احساس مكرر استفاده مي شوند اما برخي تكنيك ها به ذهن خطور نمي كنند. اين شيوه به من كمك مي كند تا توجه بيشتري به تكنيك هايي بكنم كه كمتر بكار مي برم. مثلا بي توجهي فعال، اماده اي صحبت كنيم، تنفس ارام و موقعيت مناسب از ان تكنيك هاي مهمي بودند كه در اغلب روزها، همچنان در سمت راست جامانده بودند. ( بكار نرفته بودند)

جاويد: من و خانمم روش ساحره رو بكار مي بريم اما از درخت تكنيك ها استفاده مي كنيم و اسم تكنيك ها رو در قالب شكل ميوه در اورده ايم. هر روز مي بينيم چند تا ميوه چيديم. از وقتي خانمم اين درخت را روي ديوار اتاق نشيمن كشيده، نه تنها من به استفاده از تكنيك ها بيشتر تشويق شده ام، كه دخترم هم كه ١٢ سالشه مي ره كنار درخت، اون تكنيكي كه بكار برده رو برمي داره و مي گذاره پاي درخت. اينجوري او هم ميوه مي چينه. يك نكته جالب درخت تكنيك هاي خانه ما، اينه كه دوازده تا ميوه به نام همدردي داره، و مثلا يكي تنبيه نتيجه اي و هيچ تا محروميت موقت. به نظر من هم بايد درخت هر خونه اي ميوه هاش متناسب با همون خونه باشه.

محمدصالح: البته نبايد از سوالات تمريني داخل سايت هم غافل شد. من هميشه از اونها استفاده مي كنم. در واقع علاوه بر اينكه به سوال هاي تشريحي و تستي جواب مي دهم، هر تمريني را هم جداگانه مرور مي كنم. اينطور كه متن مكالمه را از اول مي خوانم و دنبال تكنيك هاي مختلفي كه توي اون بكار رفته مي گردم يا فكر مي كنم اگر من بودم كدام تكنيك را بكار مي بردم.

جاويد: من توي يك گروه فرزندپروري والدين شركت مي كنم كه مربي اش ابتكار جالبي كرد. بخش هايي از متن يك رمان رو كه به شكل مكالمه نوشته شده بود كپي مي كرد و بين اعضاء گروه توزيع مي كرد. بعد توي گروه هاي كوچيك تقسيم مي شديم و تكنيك هايي كه بكار رفته، يا خوب بود بكار بروند رو مي نوشتيم. من با اين روش خيلي حال نكردم ولي تجربه متفاوتي بود. شايد براي بقيه جالب باشه. راستي مرتضي كجاست؟ فعال نيست.

محمد صالح: دوستان توجه داشته باشند كه ما به سوال جواب مي دهيم نه به سوال كننده. به نظرم سوال خوبي طرح شد. من نظر و پيشنهاد خودم به سوال مرتضي را با توجه به تجربيات دوستان اينطور خلاصه مي كنم.
چند توصيه براي انها كه تازه تمرين تكنيك ها را شروع كرده اند:
١- تكنيك ها را يكي يكي تمرين كنيد.
٢- تكنيك ها را اجرا كنيد. تا در عمل بكار نرفته اند، يادگرفته نشده اند.
٣- براي تمرين تكنيك ها كمك بگيريد. از همسرتان، فرزندتان، دوستتان. از اعضاء گروه هاي مختلف و بالاخره هر كس كه ممكن است.
٤- تا مي توانيد در قالب متن نوشته شده تمرين كنيد. مثل تمرين پيامكي يا دفتري. متن نوشته شده بهتر توسط خودتان يا ديگري نقد مي شود. مي توانيد ان را دوباره بخوانيد و اگر تكنيكي را نابجا بكار برديد مشخص خواهد شد.
٥- تا مي توانيد اعضاء خانواده خود را در تكنيك ها و اموزش ان درگير كنيد. اگر بدانند كه تكنيك مي زنيد و اگر تكنيك بزنند، بازي زندگي شيرين تر مي شود.
٦- تا مي توانيد تمرين تكنيك ها را جالب، شيرين و هيجان انگيز كنيد. در طي مسابقه، با كشيدن درخت تكنيك ها و … تمرين تكنيك ها را جذاب تر كنيد.
٧- تا مي توانيد تمرين كنيد. بازي فرزندبروري مهارتي است كه فقط با تمرين اموخته مي شود، نه با حفظ كردن نام تكنيك ها.
٨- تجربه هاي خودتان را با ديگران به اشتراك بگذاريد.
٩- ياد بدهيد تا ياد بگيريد.

………..
سوالات تمرين
سوالات تشريحي
١- به نظر شما نادر با بيان توضيحاتش، قصد داشت كدام تكنيك را اجرا كند؟
٢- جمله ” كار خوبي كرديد كه در گروه عضو شديد. ” استفاده از كدام تكنيك است؟
٣- منظور منصوره از “وض” و “ب ا” به عنوان علامت اختصاري كدام تكنيك هاست؟

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

تا کنون دیدگاهی ارسال نشده است

ارسال دیدگاه

(لازم)

(لازم)