اخبار سايت

اخبار

-چاپ سوم كتاب تكنيک هاي فرزندپروي هم توسط انتشارات ارجمند روانه بازار شد. چاپ اول در سال ٨٩ و چاپ سوم در سال ٩٣. سه چاپ در عرض كمتر از چهار سال.     كتاب را مي توانيد علاوه بر انتشارات ارجمند و كتاب فروشي هاي معتبر، از اژانس كتاب  و كتاب درماني هم خريداري […]