گروه مجازي تكنيك هاي فرزندپروري

تمرين تكنيك ها ٣٢؛ گروه ايميلي فرزندپروري؛ چگونه تمرين كنيم ؟

مرتضي: سلام به اعضاء گروه. من مرتضي هستم. تازه به جمع شما امده ام. چند جلسه اي خصوصي با عليرضا داشته ام. عليرضا به من توصيه كرد كه در اين گروه عضو بشوم چون اينجا مي توانم به جواب برخي سوالهايم برسم. مي خواستم بپرسم چه توصيه اي به من به عنوان يك تازه كار […]

گروه مجازي فرزندپروري

گروه مجازي فرزندپروري گروه مجازي فرزندپروري گروهي است متشكل از افرادي كه كتاب تكنيك هاي فرزندپروري را خوانده و مايلند نحوه استفاده از تكنيك ها را بيشتر بياموزند. انها يا از والديني هستند كه تكنيك ها را براي استفاده شخصي مي اموزند يا از جمله افرادي هستند كه مايلند تا تكنيك ها را به ديگران […]

تمرين تكنيك ها ١٩، گروه ايميلي فرزندپروري ١، فريمان كوچولو ٢

محمد صالح : سلام، الان كه دارم اين ايميل را مي فرستم شب از نيمه گذشته و من مشغول فكر كردن در مورد تمرين فريمان كوچولو ١ هستم. راستش بيشتر به اخر تمرين فكر مي كنم و اخرين سوال تمرين. منظورم ان سوالي است كه مي پرسد، اگر وقت نماز نشده بود، ادامه مكالمه چگونه […]