از کتاب روش تحلیل خانواده

منظور از محبت و تفاوت ان با عشق، از كتاب روش تحليل خانواده

تفاوت عشق و محبت برای ابراز علاقه و محبت، ارسال پيام دوستت دارم کافی است. اما برای ابراز عشق، پيام دومی هم لازم است. محبت بدون قدرت، عشق محسوب نمی‌شود. عاشق بايد علاوه بر ابراز محبت، ابراز قدرت هم بکند. عاشق علاوه بر ارسال پيام دوستت دارم، بايد پيام بدستت می‌آورم، تو مال منی، می‌خواهمت […]

مفهوم بازي، فصل شانزدهم از كتاب روش تحليل خانواده

فصل شانزدهم: بازی شايد روانشناسانی که با مفهوم بازی آشنا هستند، به من ايراد گيرند که چرا وارد چنين بحث مهم و پيچيده‌ای شده‌ام. آنها می‌دانند که حتی بر سر تعريف از بازی اختلاف نظرهاي زيادی وجود دارد. از طرفی بازی در مفاهيم مختلفی بکار می‌رود. از نظريه بازی‌ها با پيچيدگی‌های خاص خود تا بازی […]

احساس چیست؟

از کتاب روش تحلیل خانواده …  احساس چيست؟ آيا ما چيزی به نام احساس در وجودمان داريم؟ چگونه آن را اندازه گيری می‌کنيم؟ آيا دستگاهی برای تاييد و ثبت احساس ترس، خشم، غم، شادی و يا عشق وجود دارد؟ اول اصلاح کنم که واژه احساس خيلی علمی نيست. کلمه هيجان صحيح‌تر است. ما چندين نوع […]

تحلیل کلمه مرد و زن

تحليل کلمات زن و مرد: آيا تاکنون به محتويات کلمه زن و مرد در مغز آدم‌های اطراف خود دقت کرده‌ايد؟ حتما با من موافقيد که جملات زير واقعا مخل يک زندگی خانوادگی سالم هستند: « زن‌ها کم‌عقل هستند، در وجود زن فقط احساس است. زن بد است و … يا مردها ظرفيت ندارند. مردها خشن […]

تحلیل کلمه مرگ و زندگی

از کتاب روش تحلیل خانواده … تحليل کلمه مرگ و كلمه زندگی: چهار کلمه‌ای که تاکنون بررسی کرده‌ايم، يعنی کلمات من، مادر، پدر و خداوند، کلماتی هستند که در اولين روزهای آغاز زندگی‌مان عميقا در کنه وجود ما شکل می‌گيرند. به تعبيری ديگر، ما با درکی محدود (جملاتی محدود) از اين چهار کلمه زندگی را […]