از کتاب روان درمانی اجتماع

روان سالم چیست؟

آنچه می خوانید درس دوم از کتاب ” روان درمانی اجتماع” است که به موضوع روان سالم به زبانی ساده می پردازد. ” روان درمانی جتماع”، نوشته دکتر سعید جهانشاهی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی، تهران. فصل چهارم: درس دوم، روان سالم در درس قبل تا حدودی با روان آشنا شديم. در درس دوم مي‌خواهيم در […]

آشنایی با روان، حداقلی برای هنرجویان

آنچه در زیر می خوانید، فصل سوم از کتاب ” روان درمانی اجتماع”است. روان درمانی اجتماع در این کتاب در قالب نه درس امده است. مطالب زپر، اولین درس از این نه درس است که به طور مختصر به موضوغ “آشنایی با روان” می پردازد. به نظرم همین توضیح مختصر از روان، با شرحی که […]