تمرين مشاوره

بحث گروهي در تمرين شماره هشتم ( سمانه و همسر خيانتكار)

انچه مي خوانيد نكاتي است از طرف راهنما در خصوص تمرين شماره هشتم، ( سمانه و همسر خيانتكار) كه در بحث گروهي با هنرجويان اموزشكده مطرح شد. نظر شما چيست؟ كل متن تمرين هشتم را مي توانيد در نمونه اي از ايميل ها ( سمانه و همسر خيانتكار ) بخوانيد. -# كلمه اصلي در تمرين […]

سمانه و همسر خيانتكار ( تمرین هشتم)

متن زير تمرين شماره هشتم است. ماجراي سمانه كه از خيانت همسرش رنج مي برد. مشاور بعد از مدتي مشاوره، درخواست كمك كرده است. شما چه كمكي مي توانيد به او بكنيد. مشاور چه اشتباهي مرتكب شده است؟ متن مشاوره را از پايين به بالا بخوانيد. شماره ها كمك مي كنند كه مسير مشاوره را […]

ماجراي زهره و تك فرزندي

تمرين مشاوره كوتاهي است. مشاوره را از پايين به بالا بخوانيد. مشاور٧ اره، انگار چيز ديگه اي به ذهنت نمي اد. خوب، من هم فكر كنم اونچه لازم داشتم فهميدم. بگذار حالا خلاصه كنم ببينيم كجا بوديم و به كجا رسيديم. دخترت ٨ سالشه و تو و همسرت دارين در مورد بچه دوم تصميم گيري […]

ماجراي حميرا و شوهرش

ماجراي حميرا، تمرين شماره هفتم در تمرين هاي مشاوره است. مشاوره را نيمه كاره رها كرديم. تمرين خوبي بود. همانند موارد قبلي، مشاوره را از پايين به بالا بخوانيد. شماره ها كمك مي كنند كه مسير مشاوره را راحت تر دنبال كنيد. مشاور ( راهنما) ١٩ اجازه بده در مورد اينكه چطوري مي شه قاطع […]

مشاوره با فرشته، ٥٠ ساله با شوهري بيمار

اين تمرين مشاوره را هم از پايين به بالا بخوانيد. شماره ها رديف مطالب را مشخص مي كنند. مشاور١٤ ………. خوب حالا كه اين خانم قرارداد را پذيرفت ما هم اين تمرين را مي بنديم. اولا به منظور پيشگيري از كچلي. ثانيا اينكه فعلا قرار نيست اموزش مهارت ها را شروع كنيم چون هنوز كارمان […]