آیین نامه آموزشی و راهنمای هنرجویان

ایده اموزشکده

ايده اموزشكده اینترنتی مهارت هاي مشاوره باران این است كه به تعداد بيشتري، فارغ از تحصيلات شان، با حداقل نياز به مباحث تئوري، در ساده ترین و کم هزینه ترین صورت ممکن ( رایگان)، بيشترين مهارت ها را در مشاوره، حتي از دورترين فاصله (اينترنتي و ايميلي) و با نياز به كمترين وقت مفيد (در […]

در خصوص پذيرش هنرجو

-مخاطب اين برنامه اموزشي كليه افرادي هستند كه مایلند با استفاده از دانش روانشناسي، به ارائه خدمات مشاوره مي پردازند، اعم از اينكه الف- در كلينيك مشاوره اي به صورت حرفه اي و به منظور كسب درامد، مشغول بكار باشند، ب- علاقه مند به روانشناسي و مشاوره بوده، بدون دريافت دستمزد به كمك مشاوره اي […]

مدت زمان آموزش

- مدت اموزش با بازبيني ميزان مشاركت هنرجو، ميزان نياز وي و تعداد افراد متقاضي جديد هر سه ماه يكبار تمديد مي گردد. تمدید مدت آموزش بر اساس ارزیابی پایان هر فصل انجام می گردد. جهت اطلاع از نحوه ارزیابی به نوشته مربوطه مراجعه کنید. مدت آموزش محدودیتی ندارد.

هزینه آموزش

در حال حاضر هزينه اي از هنرجو اخذ نمي گردد. در مقابل، هنرجو متعهد مي گردد در تهيه محتواي اموزشي براي آموزش مهارت های مشاوره و كمك به اموزش متقاضيان جديد با اموزشكده در حد توان خود همكاري نمايد.    

در خصوص نحوه اموزش هنر مشاوره

- اموزش مهارتهای مشاوره به سه بخش تقسيم مي شود. بخش اول يا اصلي اموزش شامل “مكاتبات اي ميلي” است. بدين صورت كه اي ميل هايي براي هنرجو ارسال مي شود و هنرجو به انها جواب مي دهد. بر اساس جواب ها، نقاط ضعف و قوت هنرجو تعيين و البته اموزش هايي در حين مكاتبات […]