پاسخ به پرسشهای رایج در خصوص آموزشکده

ارزیابی: آیا در انتهای دوره آموزش امتحان گرفته می شود؟ نحوه ارزیابی به چه صورت است؟

شرکت در آموزش ها داوطلبانه است.سطح دانش و مهارت هنرجویان هم به شدت متفاوت و متنوع است. هنرجویان هم در اوقات فراغت خود و متناسب با کار و زندگی شان در تمرین ها شرکت می کنند پس برگزاری امتحان بی معنی است. اما مسلما ارزیابی لازم است. ارزیابی در انتهای هر فصل (پانزدهم سومین ماه […]

بزرگترين چالش پيش روي يك هنرجوي تازه كار كدام است؟

تنوع هنوجوها از نظر تحصيلات و سابقه كار مشاوره متفاوت است و اگر چه همين موضوع، يعني ” هم اموزي” ركن اموزش ها در اين اموزشكده را تشكيل مي دهد، اما ندانسته ها و موارد نياز به كمك را هم بشدت متنوع مي كند. اما اگه بخواهم به يك مورد به عنوان بزرگترين چالش پيش […]

اموزش ها چقدر وقت هنرجو را در هفته به خود خواهد گرفت؟

اموزش ها طوري طراحي شده اند كه كمترين وقت ممكن را نياز داشته باشند. مطالب خواندني كه در بخش ” درسنامه اموزشكده” امده حجم زيادي نداشته، زمان بندي براي مطالعه ندارند. يك بخش تمرين مشاوره است كه هنر جو مي تواند به عنوان مراجع يا مشاور نقش بازي كرده، تمرين كند. حداقل فرصت زمان لازم […]

اموختن هنر مشاوره در اموزشكده رايگان است اما در مقابل هنرجو متعهد مي شود كه با اموزشكده همكاري كند. منظور چيست؟

راهنما و هنرجو در اوقات فراغت خود به اموختن و ياددادن مي پردازند. محيط اموزش ايميل و سايت خانواده ايران است كه تقريبا هزينه اي ندارد. از طرفي اموزش هنر مشاوره مثل اموزش هر هنر ديگري با يادگيري از طريق مشاهده و تمرين انجام مي شود. براي اموختن هنر موسيقي، تمرين موسيقي، گوش كردن به […]

آموزش مهارت های مشاوره به چه کسانی توصیه می شود؟

به علاقه مندان. فارغ از مدرک دانشگاهی. به کسانی توصیه می شود که مايلند در انتهاي اوقات فراغتشان، يعني با صرف كمترين وقت مفيدشان، هنر مشاوره به خودشان، نزديكانشان و … را بياموزند. كساني كه از كمك به ديگران لذت مي برند و اخر شب ها، دوست دارند ايميلي دريافت كند و در محيطي اموزشي، به […]